Is mijn baby/peuter hoogbegaafd?

Ontwikkelingsvoorsprong te signaleren bij baby/peuter: Je kind is erg nieuwsgierig, heeft weinig behoefte aan slaap, is snel gefrustreerd als iets niet lukt, observeert en analyseert alvorens tot handelen over te gaan, heeft een snelle taalontwikkeling,…