Wie is
Régine van de Visse

In deze drukke tijd vind ik het belangrijk dat er iemand voor de kinderen is die de tijd neemt om naar hun verhaal te luisteren. Iemand die ze helpt om op hun eigen tempo hun eigen oplossingen te vinden op vragen of gevoelens waar ze bewust of onbewust mee rondlopen.

Ik heb de 2 jarige post-HBO kindercoach opleiding “Kind in kracht” gevolgd en heb daarnaast gespecialiseerde trainingen gevolgd op het gebied van hoogbegaafdheid en spiegelcoaching.

Tijdens de 4 jaar dat ik in de plusklas heb gewerkt op de basisschool, heb ik ervaren dat kinderen er behoefte aan hebben om “gezien” te worden. Anders kijken naar gedrag en de vertaalslag maken naar de ouder of leerkracht, is wat ik goed kan.

Als kinderen voelen dat je echt geïnteresseerd bent in wie zij zijn, staan ze “aan” en is de wil daar om tot leren te kunnen komen.

Ik wil er zijn voor kinderen, door met oprechte interesse te luisteren waar zij (of hun ouders of leerkracht) hulp bij nodig hebben om tot bloei te kunnen komen. Dit kan door middel van een gesprek maar ook door samen creatief bezig te zijn of spelend; afhankelijk van wat er bij het kind past.

Het mooiste wat je een kind kan geven is… een kans!