Hoogbegaafdheid
op de basisschool

Hoogbegaafdheid wordt vaak pas ontdekt als een kind op school in de problemen komt. De inhoud van de les sluit vaak niet goed aan bij het niveau van (hoog)begaafde kinderen. Kinderen kunnen dit op verschillende manieren laten blijken onder andere door onder te presteren of lastig gedrag te laten zien.

De aangepaste lesstof die aangeboden wordt aan deze kinderen is vaak bedoeld om het tempo verschil van leren op te vangen maar sluit meestal niet aan bij de behoefte van het individuele kind. Het biedt vaak geen uitdagende leerstof op een moeilijker niveau.

Ik begrijp jullie probleem en
ik help graag

Als je als ouder of leerkracht hier tegenaan loopt dan help ik je graag om het onderwijs beter te laten aansluiten bij de behoefte van het kind. Een goede samenwerking en korte lijnen tussen kind, ouders en school is hierbij erg belangrijk.

Als je contact opneemt met mij, dan gaan we zo snel mogelijk aan de slag om erger te voorkomen. Hoe sneller er gesignaleerd wordt, des te beter.